Göre filtre:

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Türk Bankası Ltd. logo

Risk Yönetimi Birim Yöneticisi

Türk Bankası Ltd.

Genel Bakış

İstihdam Tipi

:

Tam zamanlı

Eğitim Seviyesi

:

Üniversite

Maaş aralığı

:

-

Yeni mezunlar için uygun

:

Hayır

Öğrenciler için uygun

:

Hayır

Yabancılar için uygun

:

Hayır

Açıklama

GENEL NİTELİKLER

 • Lisans mezunu (İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme, Ekonomi, Hukuk ve Mühendislik Fakülteleri)
 • Bankacılık alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli,
 • İleri seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Raporlama ve sunum becerilerine sahip,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • KKTC’ de ikamet eden ve/veya edebilecek olan,İŞ TANIMI

 • Risk ölçümünden, risklerin izlenmesinden, risklerin kontrolü ve raporlanmasından, sorumlu olmak,
 • Risk yönetim stratejileri esas alınarak, risk yönetim sistemini ve uygulama usullerini yazılı olarak belirlemek ve uygulamayı sağlamak,
 • Risklerin anlaşılmasını ve yeterli değerlendirmenin yapılmasını sağlamak,
 • Risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak,
 • Modelleri düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Bankanın kullandığı risk ölçüm modellerinden günlük raporlar üretmek ve raporları analiz etmek,
 • Her bir risk için birim bazında belirlenen limitleri toplulaştırarak bankanın tümü bazında belirlenen limitlere uyumunu izlemek,
 • Risk ölçümü ve risk izleme sonuçlarının yönetim kuruluna veya ilgili iç sistemlerden sorumlu üyeye/komiteye ve üst düzey yönetime düzenli ve zamanında raporlanmasını sağlamak,
 • Belirlenen risklere göre ve ek olarak müşteri, sektör, para birimi ve operasyonel birimleri temelinde bankanın alabileceği azami kabul edilebilir risk limitleri ile ilgili uyarı sistemleri geliştirmek.
 • Bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin, yeni işlemler ile ürünlerin yasa ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uygunluğu hususunu risk açısından değerlendirmek,